Documentatie:
  • Kavelkaart met matenkaart Steenbrei III.
  • Kavelkaart Steenbrei III.
  • Herziening bestemmingsplan Steenbrei III BP kaart met legenda.
  • Herziening bestemmingsplan Steenbrei III.
  • Ecologisch onderzoek Steenbrei III Vasse.
  • Bodemonderzoek Steenbrei III Vasse.
  • Beeldkwaliteitsplan Steenbrei III Vasse.
  • Archeologische rapporten Steenbrei III Vasse.